Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Staletí pod vodou. Juditin a Karlův most

Staletí pod vodou. Juditin a Karlův most

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
18. 7. 2012 – 11. 11. 2012

Výstava se konala v roce, kdy si Praha připomněla 20 let od zápisu Pražské památkové rezervace na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a také 10 let od největší novodobé povodně, kterou Praha zažila v roce 2002. Představila nejnější poznatky o významných památkách středověkého stavitelství – Juditině a Karlově mostu. První část byla věnována historii obou mostů. Fotografie a plány jejich součástí a pozůstatků, odkrytých při posledních průzkumech a opravách, doplňily kresebné rekonstrukce a historická vyobrazení, modely klíčových konstrukcí Karlova mostu a historické stavební techniky i předměty vylovené z Vltavy u Karlova mostu, či historická potápěčská technika. Druhá část výstavy nabídla pohled na Juditin a Karlův most pod hladinou Vltavy prostřednictvím unikátních velkoplošných zvětšenin fotografií Petra Kliera, pořízených při podvodních rekonstrukčních a dokumentačních pracích. Návštěvníkům přiblížily prostředí a běžně nedostupné detaily vltavského dna i obou mostů – Juditina i Karlova.

Součástí výstavy byla venkovní expozice originálních kamenných bloků, které se v minulosti zřítily do Vltavy při poškozeních Juditina a Karlova mostu velkými povodněmi. Při posledních rekonstrukčních pracích na Karlově mostě byly vyloveny z říčního dna a 13. června 2012 převezeny z malostranského břehu Vltavy do Muzea hlavního města Prahy.

Z vernisáže

Více

Fotogalerie

Více
Overlay loader