Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Spolupráce Muzea hlavního města Prahy s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslo

Spolupráce Muzea hlavního města Prahy s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslo

V roce 2017 se aktivně rozvinula spolupráce mezi Muzeem hlavního města Prahy a Muzeem architektury, které je součástí Národního muzea umění, architektury a designu v Oslu v Norsku (NMA), která je podpořena grantem z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Finančních mechanismů EHP/Norska.

V květnu 2017 se zúčastnili vybraní zástupci našeho muzea studijní cesty do Oslo. Po příletu do Oslo 17. května (shodou okolností je 17. květen státním svátkem Norského království – den přijetí ústavy v r. 1815) byl následující den věnován zhodnocení uplynulého období a přípravě workshopu. Pracovní setkání proběhlo v přátelské atmosféře s kurátory, pracovníky PR, edukátory, registrátory a provozní vedoucí Muzea architektury. Následovala prohlídka jeho hlavní budovy a Stenersenovy vily. Po návštěvě parku Frogner pro nás byla připravena komentovaná prohlídka a diskuse o expozicích v historických interiérech na zámku Bogstad za účasti expertů z Folkemusea – Norského muzea v přírodě v Oslo.

19. května proběhl česko-norský workshop ve Stenersenově vile. Příspěvky přednesli G. Eisvik (představení vily Stenersen a vzdělávacích a prezentačních aktivit MA v oblasti architektonického dědictví), O. Gaudernack a A. M. Lunde (urbanistický vývoj Oslo, metodika tvorby nových expozic architektury), P. Jirásek (vývoj a perspektivy bilaterální spolupráce ČR a Norska v oblasti kultury), O. Šámalová a K. Kučera (zrod a zkušenosti z provozu nové expozice v Novomlýnské vodárenské věži) a M. Szadkowska a P. Krajči (Müllerova a Rothmayerova vila jako muzejní exponáty). Po diskusi následovala prohlídka stálé expozice norské architektury „Stavební umění od roku 1830 do současnosti“ a výstavy „Norský skleněný dům“ v budově Muzea architektury.  Workshopu se vedle 6 českých expertů zúčastnilo 23 zástupců různých norských institucí – vedle Národního muzea umění, architektury a designu NIBR (Norský institut regionálního rozvoje, Rikstantikvar (Norský památkový úřad), Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (Norská ústřední církevní organizace), architekti, univerzitní studenti a zástupci dalších norských muzeí.  Ve zbytku pobytu v Norsku jsme měli možnost si prohlédnout stálé expozice norské architektury „Stavební umění od roku 1830 do současnosti“ a výstavy „Norský skleněný dům“ v budově MA. V rámci těchto prohlídek byly s odbornými pracovníky Muzea architektury diskutovány současné trendy prezentace architektury a obecné principy souladu expozic a interiéry muzeí a výstavních prostor. Dále jsme navštívili řadu kulturních institucí - Muzeum vikingských lodí, Muzeum národního odboje, Vigelandovo sochařské muzeum a Městské muzeum Oslo a také si prohlédli moderní architekturu hlavního města (Norská národní opera a balet, nová obytná čtvrt na poloostrově Tjuvholmen, stavba Národního muzea umění, architektury a designu, rekonstruované historické budovy a novostavby v okolí řeky Akerselva, park Ekkeberg s instalací prvků výtvarného umění ve venkovním prostoru).

V červnu 2017 se recipročně uskutečnila pracovní návštěva norských kolegů z Muzea architektury v Praze a v Brně. Kolegové z norského muzea u nás se svými českými protějšky strávili tři dny. Spolupráce podpořená bilaterálním grantem je navázána na projekt „Památková obnova Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti – 1. etapa“, který byl realizován především díky poskytnutí grantu v rámci EHP a Norských fondů, programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“. MMP i díky této podpoře v dubnu 2017 otevřelo veřejnosti dosud nezpřístupněnou Novomlýnskou vodárenskou věž, v níž je k vidění nová stálá expozice „Praha hoří“.

Dne 21. června 2017 se kolegové z Osla společně s námi zúčastnili závěrečné konference Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Program této konference je velmi zaujal. Mimo to si prohlédli i nově zrekonstruovanou budovu UPM. Odpoledne pak norská skupina muzejníků navštívila Novomlýnskou vodárenskou věž, kde je autoři zmíněné expozice Tomáš Dvořák a Karel Kučera provedli. Nové technologie, které jsou v této expozici užity, vzbudily velký zájem našich norských kolegů. Na věži ocenili hlavně propojení historického objektu s moderními prostředky a také ocenili cestu, jak prezentovat a přiblížit historické události v prostoru, kde nemůžou být z klimatických důvodů vystaveny muzejní exponáty. Poté kolegové navštívili ještě hlavní budovu MMP na Florenci a mohli tak zároveň porovnat pojetí moderní a tradiční expozice.

Následující den si v Brně prohlédli Vilu Tugendhat a Vilu Stiassny. Vila Tugendhat, památka UNESCO, je velmi známá i v zahraničí a kolegové z NMA s ní také spolupracují.

Poslední, třetí den pobytu se ve Studijně-dokumentačním centru na Norbertově (MMP toto centrum otevřelo v říjnu 2016) ve spolupráci s Českým výborem ICOM uskutečnil seminář „Muzejní expozice a jejich interiéry“, zaměřený na hlavní téma bilaterální iniciativy, kterého se kromě zástupců Muzea hlavního města Prahy a NMA zúčastnili i zástupci Ministerstva financí ČR a kolegové z českých muzeí a galerií. Přítomní byli v úvodu seznámeni s postupem a perspektivami FM EHP a Norska (P. Jirásek). V následujícím norském bloku přednášek byl představen urbanistický vývoj Oslo (Ole Gaudernack) a koncepce tvorby expozic architektury (včetně části věnované světoznámému norskému architektovi Sverre Fehnovi) v nové, rozestavěné budově Národního muzea v Oslo (Anne Marit Lunde, Talette Rorvik Simonsen a reprodukovaně i přednáška Eli Solsrud). Stranou nezůstala ani souhrnná informace o funkcionalistické vile Stenersen v Oslo, kterou spravuje MA (Gudrun Eidsvik).

Navazující český blok přednášek byl věnován teorii a praxi prezentace moderní vilové architektury. Teorii reprezentoval rozbor architektonických názorů Adolfa Loose o bydlení, ornamentu a správném používání stavebních materiálů, které se ztělesnily v interiérech světoznámé Müllerovy vily (M. Szadkowska), otázka muzejní prezentace moderní vilové architektury byla dokumentována na reprezentativních českých příkladech s důrazem na Rothmayerovu vilu, instalovanou dnes v podobě „Hausmuseum“ (P. Krajči). Blok byl zakončen příspěvkem o prezentaci, propagaci a práci s návštěvníky obou vil (Z. Bencová). Závěrečná diskuse i shrnutí ukázaly podobnost přístupů obou institucí a potřebu další spolupráce. Seminář proběhl v přátelském a neformálním duchu a dle závěrečné diskuse lze konstatovat, že byl přínosný pro všechny zúčastněné strany.

Po ukončení semináře provedli Maria Szadkowská a Petr Krajči norské kolegy Müllerovou a Rothmayerovou vilou. Na závěr pobytu se pak naši norští kolegové účastnili tradiční Zahradní slavnosti v Müllerově vile. Vzhledem k celé řadě společných témat věříme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat. Aktuálními tématy spolupráce jsou zejména výměna výstavních projektů, výzkum materiálových komponentů moderní předválečné architektury a společné působení v rámci skupiny Iconc Houses, vč. úzké spolupráce při participaci na mezinárodních projektech podporovaných Fondy EHP a Norska a Evropskou komisí.
 

Overlay loader