Muzeum hlavního města Prahy

Speciální komentované prohlídky

Speciální komentované prohlídky

Místo:
Zrcadlové bludiště na Petříně, Novomlýnská vodárenská věž, Svatomikulášská městská zvonice

Termín:
dle nabídky níže

Kurátor památkově chráněných objektů Muzea hlavního města Prahy Karel Kučera vás provede vybranými objekty a blíže seznámí s jejich historií včetně nejnovějších poznatků.

V početně omezených skupinách budete mít dostatek prostoru na vlastní otázky a případné diskuse o tématech, která zajímají právě vás.

20. 11. 2019 – ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Čas: 17.00 –18.00
Maximální počet osob: 10
Sraz před vchodem do Zrcadlového bludiště. 

27. 11. 2019 – NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ
Čas: 17.30-19.00
Maximální počet osob: 12
Sraz před vchodem na věž.

 4. 12. 2019 – SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE
Čas: 17.30-19.00
Maximální počet osob: 12
Sraz před Lichtenštejnským palácem..

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky
Cena všech komentovaných prohlídek je 250 Kč pro jednu osobu.
Žádosti o rezervace, prosím, posílejte na e-mailovou adresu: media@muzeumprahy.cz

 

Overlay loader