Muzeum hlavního města Prahy

Setkání s Hurvínkem

Setkání s Hurvínkem

Místo:
Hlavní budova muzea, přednáškový sál

Termín:
do 19. 2. 2017

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ

Délka trvání:
40 minut

Vzdělávací oblasti:
Dítě a společnost, Umění a kultura

Originální komponovaný pořad Divadla Spejbla a Hurvínka v přednáškovém sále muzea, který je připraven u příležitosti výstavy Ať žije Hurvínek!


Informace pro pedagogy

Pořad připravilo:  Divadlo Spejbla a Hurvínka
Objednávky zajišťuje: vachkova@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka, pedagogický dozor vstup zdarma.
Kapacita sálu je 70 míst.

Na program se objednávejte prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader