Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Před obnovou

Před obnovou

Restaurování Müllerovy vily, předcházely odborné průzkumy (stavebně – historického průzkumu, architektonický průzkumu, průzkumy technického stavu objektu a jeho zařízení). Táto rozsáhlá badatelská práce odhalila mnoho nových, dosud neznámých skutečností, díky ní byla soustředěna veškerá dostupná historická fotodokumentace, původní skici, výkresy a plány domů od Adolfa Loose a Karla Lhoty.

Průzkumy potvrdily, že vila přes pohnutý osud a devastaci po roce 1948, se dochovala v relativně velmi uspokojivém stavebně – technickém stavu. Stavba byla staticky stabilizovaná a nevykazovala zásadních stavebně – technických poruch. Stav konstrukcí a materiálů odpovídal časové dimenzi existence domu. Vnitřní prostorová skladba domu zůstala téměř zcela zakonzervována v původní podobě. Byla zachována podstata stavební (včetně prakticky celého souboru základních autentických stavebních prvků a materiálů), i podstatné součásti původního vnitřního vybavení (podlahy, vestavěný nábytek, obložení, tapety, svítidla, sanitární zařízení, včetně souboru detailů kování, ovládacích prvků a pod.). Zůstala na místě původní, dnes již unikátní technické vybavení a zázemí domu (kuchyně, výtahy, ústřední vytápění s originálním zařízením kotelny a pod.), stejně tak jako celá řada prvků souboru volného mobiliáře z původního vybavení interiéru domu. Byť s poškozením a většinou nepůvodními nátěry zůstaly na místě originální dveře a okna. Ve velkém rozsahu se zachovaly originální keramické, xylolitové i betonové podlahy, sádrové, sadroštukové, štukové a cementové vnitřní omítky. In situ zůstaly kamenné, dřevěné (dýhované či lakované), skleněné obklady, stejně tak jako tapety ( papírové či z přírodních vláken) či obkladový materiál z přírodních rohoží, linolea. S mírným poškozením se v dobrém stavu zachoval vestavěný mobiliář ( hala se šatnou, obývací pokoj, jídelna, knihovna, dámský pokoj, kuchyně).

Výjimečným fenoménem byla existence unikátního souboru originálních prvků sanitární techniky – anglických umývadel, klozetových mís, výlevek včetně olověného původního potrubí, niklových armatur, kohoutů a řady doplňkových předmětů (polic, zrcadel, konzol a věšáků). Přes všechny peripetie zůstalo v objektu i značné množství originálních svítidel z 30. let. Na místě zůstal také soubor originálních vypínačů, zásuvek a signalizačních zvonků. Ve velmi celistvém stavu se zachovalo ústřední topení, oběhový systém s litinovými radiátory.

Overlay loader