Muzeum hlavního města Prahy

Pražské veduty s prezentací techniky hlubotisku

Pražské veduty s prezentací techniky hlubotisku

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
do 1. 5. 2017

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

12 – 15 let, 2. stupeň ZŠ, nižší gymnázia
V první části programu ve výstavě lektor žákům představí zajímavé pražské veduty, ve druhé části Adam Panáček, student AVU, předvede techniku hlubotisku na unikátním tiskařském lisu.
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět

od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia
V první části programu ve výstavě lektor žákům představí důležité veduty s přihlédnutím k proměně Staroměstského náměstí v 18. století. Ve druhé části programu Adam Panáček, student AVU, předvede techniku hlubotisku na unikátním tiskařském lisu.
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy
Program vede: Mgr. Luboš Kubíček a student AVU Adam Panáček, email: kubicek@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 žáků). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader