Muzeum hlavního města Prahy

Pražská veduta jako pramen poznání

Pražská veduta jako pramen poznání

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
do 1. 6. 2017

Věkové určení:
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

Program seznámí žáky s nejznámějšími vedutami Prahy ze 17. – 18. století. V diskuzi nad vedutami získají žáci představu o významu veduty jako důležitého zdroje informací o minulosti, při programu pracují s vedutami a fotografiemi.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Program vede: Mgr. Luboš Kubíček, email: kubicek@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 žáků). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme. 

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader