Muzeum hlavního města Prahy

Praha v raném novověku

Praha v raném novověku

Místo:
Hlavní budova muzea, V prostoru expozice Praha na přelomu středověku a novověku

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a společnost, Jazyk a jazyková výchova, Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Exkurze do dramatických časů náboženských a politických bouří i vzestupu renesanční kultury a humanismu. Lektor přiblíží dobu vzestupu stavovského státu a jeho konflikty s ústřední panovnickou mocí v kulisách měšťanské Prahy raného novověku. Za panování Rudolfa II. je sice Praha opět kulturním centrem Evropy, ale zanedlouho se zase mění v ohnisko ničivé třicetileté války.
Komentovaná prohlídka je realizována jako 30 minut interaktivního výkladu v expozici, 20 minut samostatné práce žáků s originálním pracovním listem a 10 minut závěrečného zhodnocení s diskusí a zpětnou vazbou.


Informace pro pedagogy

Program je možné po předchozí domluvě s lektorem upravit. Požadavky však prosím specifikujte do poznámky v rezervačním formuláři.

Program připravil a vede: Mgr. Barbora Zdrálková, e-mail: zdralkova@muzeumprahy.cz 
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.


Ke stažení

Pracovní listy, metodická podpora a evaluační dotazníky >

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader