Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Praha a její dcery

Praha a její dcery

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
5. 10. 2011 – 13. 5. 2012

Výstava pohlédla na (pražskou) historii očima obyvatelek Prahy od pravěku až do poloviny 20. století a seznámila nás s jejich osudy. Zprostředkovala ženský svět a řešení genderové otázky v průběhu času, seznámila návštěvníka s některými významnými ženami spojenými svým životem s historií Prahy, zaměřila se i na obecné ženské archetypy a genderové stereotypy. Ženský a mužský svět v současnosti, resp. od poloviny 20. století, byl reflektován v živém klubu − prostřednictvím různých setkání, diskusí a přednášek.

A když jste přišli večer z výstavy…
… a otevřeli webové stránky Městské knihovny v Praze s názvem Praha a její dcery www.dceryprahy.cz, bylo možné pokračovat ve čtení příběhů žen, které se snažily změnit svět kolem sebe. Projekt e-knihovny byl partnerským projektem stejnojmenné výstavy Praha a její dcery Muzea hlavního města Prahy. Jeho obsahem byly především zajímavé tituly ženské literatury počátku minulého století, které Městská knihovna v Praze uchovává ve svých fondech a nyní zpřístupňuje i v elektronické podobě. Na stránce www.dceryprahy.cz bylo možno najít pohled několika zajímavých žen na svět začínajícího 20. století a jejich místo v něm. E-knihy lze stáhnout zcela zdarma, a to v několika různých formátech vhodných ke čtení ve čtečkách elektronických knih nebo v chytrých mobilních telefonech.

„Kdo z teoretiků i praktiků rozluští ženskou otázku? Zdaž ti, kteří všem ženám chtějí dáti muže je živící, neb ti, již otevřeli by jim rádi zdroje všeho vědění a všemožné práce, vydobyli jim všech práv? Oni, již ženy naplniti hodlají obsahem mužovy bytosti, neb ony, které k nejvyššímu rozvoji přivést chtějí jich mateřskost?“

Teréza Nováková, Ze ženského hnutí, 1897

Z vernisáže

Více

Fotogalerie

Více
Overlay loader