Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Praha 1848 →1918

Praha 1848 →1918

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
13. 6. 2018 – 24. 2. 2019

Výstava představuje dva významné okamžiky v dějinách Prahy – události roku 1848, zejména tzv. Svatodušní bouře, a vyhlášení samostatného československého státu 28. 10. 1918, včetně pražských odrazů reality, která ke vzniku Československa vedla. Výstava rovněž ukáže proměny Prahy ve druhé polovině dlouhého 19. století. Praha během několika desetiletí prošla výraznou modernizací, obklopily ji předměstí, vyrostla v ní řada dopravních staveb a významných veřejných budov, celkově se změnila v moderní velkoměsto.

Rok „velkých změn“ – 1848 – přinesl i do Prahy mnohé dosud nevídané počiny, dokonce se v ní po několik dní odehrávaly pouliční boje, které vypukly 12. června 1848 a jejichž 170. výročí výstava také připomíná. Vystavena je proto například pozoruhodná kolekce zbraní povstalců nacházející se ve sbírkách Muzea hl. m. Prahy, stejně tak působivý soubor dobových grafických listů dokreslující boje na barikádách i širší souvislosti bouřlivé doby. Prahu, a zejména  svízele jejích obyvatel, v období první světové války názorně dokumentují mnohé historické snímky, stejně tak vzrušené okamžiky 28. října 1918 v pražských ulicích. Pomocí autentických sbírkových předmětů i moderních audiovizuálních prostředků výstava nabízí zážitek z atmosféry doby i edukační výkladovou linii pro všechny zvídavé návštěvníky.
 Výstava je rozšířena o webou linii v podobě výstavy Předměty Pražanů kolem roku 1900 – prezentace 3D modelů sbírkových předmětů představující dobové předměty coby interaktivní 3D modely.

 

Overlay loader