Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Pokoj pro služebnou

Pokoj pro služebnou

Protože ani v sousedním apartmá pro služebnou se nezachovalo původní zařízení, vybudoval architekt Picek v tomto prostoru zázemí studijního centra, jež sestává z kanceláře pro vedoucího pracovníka centra, čajové kuchyňky a příslušenství. Nepůvodní spojení mezi bývalým pokojem pro hosta a pokojem pro služebnou zůstalo zachováno, neboť se ukázalo jako provozně výhodné. Aby neporušil Loosův půdorys, skryl Picek tento průchod za skříňové dveře. Dále vybavil celé studijní centrum zařízením dokumentujícím citlivost architekta, který si je vědom skutečnosti, že svými návrhy doplňuje uzavřené architektonické dílo mimořádné umělecké hodnoty.

 

Overlay loader