Muzeum hlavního města Prahy

Pohádky na niti

Pohádky na niti

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
dle předchozí objednávky

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ

Délka trvání:
80 minut

Edukační muzejní program Pohádky na niti, provázaný s výstavou Broučci architekta Zdeňka Podhůrského, má za cíl představit prostřednictvím lektorsky vedené zážitkové animace loutky a pohádky ze známých večerníčků Broučci, Neználkovy příhody aj. či z animovaných seriálů na motivy Řeckých bájí a pověstí. V komunikaci s lektorem a pomocí tvořivé činnosti v loutkářské dílně se děti seznámí s počátky a vývojem českého loutkářství, se základními typy a druhy loutek, ale především poznají práci a um kreslíře a výtvarníka Zdeňka Podhůrského.

 

(------LINKA------)

 

Informace pro pedagogy:

Kontakt: lektorctenice@muzeumprahy.cz, +420 286 001 362 
Cena: 30 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.

Programy jsou vhodné pro školní a zájmové skupiny nad 10 osob (max. 20).
Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

 

Overlay loader