Muzeum hlavního města Prahy

Od nitě ke košili – přednášky

Od nitě ke košili – přednášky

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
30. 5. 2017 – 3. 10. 2017

V rámci výstavy Od nitě ke košili / Textil a móda středověkých Pražanů jsme pro vás připravili sérii přednášek tematicky spjatých se středověkým textilním a barvířským řemeslem. 

úterý 30. 5. 2017, 17:30
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.: Archeologické textilie jako pramen poznání historie textilní výroby
Anotace: Textile patří mezi nejkřehčí a nejvzácnější archeologické nálezy, přesto se s jejich pozůstatky setkáváme již od pravěkého období. V přednášce budou představena různá nálezová prostředí, z nichž pocházejí významné textilní nálezy, pozornost bude soustředěna na územní České republiky, podíváme se ovšem i do jiných evropských i mimoevropských oblastí.

úterý 6. 6. 2017, 17:30
Jan Šejbl, DiS.: Bourec morušový a hedvábné vlákno
Hedvábí bylo již od starověku ceněným textilním materiálem, který se vyvažoval zlatem. Jeho producent bourec morušový patří k nejdéle domestikovaným živočichům. Přednáška představí fenomén chovu bource morušového z hlediska biologického, geografického i historického a připomene také četné pokusy o zavedení chovu bource v českých zemích. Součástí přednášky bude ukázka živých housenek bource morušového.

úterý 27. 6. 2017, 17:30
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.: Poznání středověké textilní výroby na základě archeologických nálezů
Anotace: Prezentace výsledků odborného zpracování unikátního souboru středověkých textilií pocházejících z archeologického výzkumu odpadních vrstev v centru Prahy. Více než 1500 zachovaných fragmentů z různorodých vlněných a hedvábných textilií přináší zajímavý pohled na středověkou textilní produkci, na běžně používané tkaniny, které tvořily nedílnou součást života tehdejších obyvatel Prahy.

úterý 5. 9. 2017, 17:30
Bc. David Kohout: Středověké barvířství
Významnou součást textilní výroby představovalo barvířské řemeslo. Barvíři používali přírodní organická barviva získávaná z nejrůznějších částí rostlin a živočichů. Přednáška bude zaměřená na středověké způsoby barvení různých typů textilních materiálů. Probrány budou nejdůležitější přírodní zdroje textilních barviv a jejich analýza.

úterý 3. 10. 2017, 17:30
PhDr. Milena Bravermanová: Unikátní kolekce středověkých textilií z královské krypty katedrály sv. Víta na Pražském hradě
Na Pražském hradě se nachází rozsáhlá a unikátní sbírka pozůstatků pohřebních rouch a oděvních doplňků pocházející z královské krypty v katedrále sv. Víta. Tu nechal okolo roku 1350 postavit pro sebe, své příbuzné a následovníky Karel IV. V roce 2016 bylo dokončeno restaurování, průzkum a zhodnocení  několika  velkých celků z lucemburského období a při příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. také na Pražském hradě vystaveno.     

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky

Cena: 60Kč/osobu 

Overlay loader