Muzeum hlavního města Prahy

Od nitě ke košili – komentované prohlídky

Od nitě ke košili – komentované prohlídky

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
1. 6. 2017 – 5. 10. 2017

Délka trvání:
od 17:30

Komentované prohlídky výstavou věnovanou textilnímu a barvířskému řemeslu v období 14. až 15. století.Prohlídka provede návštěvníky celým procesem vzniku středověkých textilií a přiblíží jednotlivé výrobní postupy i vybavení tehdejší tkalcovské a barvířské dílny. 

čtvrtek 1. 6. 2017, 17:30
čtvrtek 15. 6. 2017, 17:30
čtvrtek 7. 9. 2017, 17:30
čtvrtek 5. 10. 2017, 17:30

(------LINKA------)


Informace pro návštěvníky

Prohlídkou provázejí: PhDr. Helena Březinová, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR Praha v. v. i., Mgr. Miroslava Šmolíková, Muzeum hlavního města Prahy

Cena: 60Kč/osoba 

Overlay loader