Muzeum hlavního města Prahy

Od košile k niti

Od košile k niti

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
do 18. 2. 2018

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

1. stupeň základních škol
Žáci v rozhovoru s lektorem pátrají po tom, jak vznikl kousek středověkého oděvu. Poznají suroviny a výrobní postupy a souvisejícími řemesly. Žáci si sami vyzkouší některé techniky (předení na vřetenu, tkaní).
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

2. stupeň základních škol a nižší gymnázia
Žáci ve skupinách a v rozhovoru s lektorem pátrají po vzniku středověkého oděvu. Poznají suroviny, výrobní postupy a související řemesla. Uvědomují si proměny středověkého textilnictví (obchodní stezky, cechy). Vyzkoušejí si některé techniky (předení na vřetenu, tkaní).
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a svět práce

střední školy a vyšší gymnázia
Žáci pátrají po vzniku středověkého oděvu. Rozpoznávají suroviny a technologické postupy v textilnictví a odpovídající řemesla. Proměnu výroby dávají do souvislostí s obchodními stezkami, cechy a dobovou politikou. Při programu pracují s interpretací dobových textů.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost

(------LINKA------)

Informace pro pedagogy

Cena: 50 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 žáků). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme. 

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader