Muzeum hlavního města Prahy

Od košile k niti

Od košile k niti

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

1. stupeň základních škol
Žáci v rozhovoru s lektorem pátrají po tom, jak vznikl kousek středověkého oděvu. Poznají suroviny a výrobní postupy a souvisejícími řemesly. Žáci si sami vyzkouší některé techniky (předení na vřetenu, tkaní).
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

2. stupeň základních škol a nižší gymnázia
Žáci ve skupinách a v rozhovoru s lektorem pátrají po vzniku středověkého oděvu. Poznají suroviny, výrobní postupy a související řemesla. Uvědomují si proměny středověkého textilnictví (obchodní stezky, cechy). Vyzkoušejí si některé techniky (předení na vřetenu, tkaní).
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a svět práce

střední školy a vyšší gymnázia
Žáci pátrají po vzniku středověkého oděvu. Rozpoznávají suroviny a technologické postupy v textilnictví a odpovídající řemesla. Proměnu výroby dávají do souvislostí s obchodními stezkami, cechy a dobovou politikou. Při programu pracují s interpretací dobových textů.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader