Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Novomlýnská věž – Praha hoří

Novomlýnská věž – Praha hoří

Místo:
Pražské věže, Novomlýnská vodárenská věž

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

1. stupeň ZŠ (3.–5. třída)
Program přiblíží dětem nejznámější požár v dějinách Prahy – požár Národního divadla. Během programu se děti budou pohybovat v prostředí bývalé vodárenské věže, poznají nezbytnou úlohu vody pro bezpečnost města, na závěr programu zažijí i simulaci požáru.
Program není vzhledem k náročnosti vhodný pro žáky MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

2. stupeň ZŠ (6.–9. třída) a nižší gymnázia
V prostředí bývalé vodárenské věže lektor připomene významnou úlohu vodárenských zařízení v dějinách Prahy a přiblíží žákům nejznámější pražský požár, který r. 1881 zničil Národní divadlo. Žáci pracují v dialogu s lektorem a průběžně s pracovním listem. Na závěr programu zažijí i simulaci požáru.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura, Výchova k občanství

střední školy a vyšší gymnázia
Lektor představí žákům Prahu jako urbanistický celek, na jehož dnešní podobu měly vliv i četné požáry v průběhu staletí. Na základě obrazového materiálu budou žáci sami zkoumat, jakým způsobem oheň ovlivnil podobu města – z hlediska urbanistického, z hlediska kulturního i z hlediska společenského. Vzdělávací oblasti: Dějepis, Umění a kultura, Člověk a společnost, Občanský a společenskovědní základ

Sraz účastníků před vstupem do věže. Program je spojen s pěším výstupem na věž. Objekt není vytápěn.

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor vstup zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 25 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader