Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Na zdraví! Archeologie k dějinám pití.

Na zdraví! Archeologie k dějinám pití.

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
28. 11. 2016 – 5. 3. 2017

Další výstava ze série PŘEDMĚT SEZÓNY je věnovaná picím nádobám. Svědectví archeologie k pití a hostinám jako důležitému kulturnímu fenoménu je mimořádně bohaté.

Do malé části tohoto světa nám pomáhá nahlédnout tak běžná věc, jako je pití. Tato fyziologická potřeba byla a dodnes je součástí celé řady rituálů. Už v pravěku společný přípitek stvrzoval přátelství, politický pakt či závazek. Roli přípitku ve starověku potvrzují dobové písemné prameny. Ritualizované pití bylo též pravidelnou součástí náboženských obřadů. O důležitosti picích nádob svědčí i jejich častý výskyt v hrobech – naprostá většina dávných společností nezapomněla přidat takovou nádobku mrtvému pro jeho posmrtný život.

Téma je prezentováno na reprezentativních picích nádobách od doby kamenné až do novověku. Expozici navíc doplňuje grafika a text, poukazující na zajímavosti s tímto tématem spjaté. 

Overlay loader