Muzeum hlavního města Prahy

Multikulturní Praha za doby Karla IV.

Multikulturní Praha za doby Karla IV.

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ

Vzdělávací oblasti:
Člověk a jeho svět

Vhodné pro:
3.–4. třídu ZŠ

Interaktivní divadelní dílna, ve které děti prozkoumají život v Praze za doby Karla IV.

Praha byla za jeho vlády centrem kultury, vzdělání a obchodu. Obyvateli Prahy byli významní umělci, vědci a kupci z různých zemí Evropy. Každý z těchto cizinců přinesl s sebou do Čech kus svého domova. Uprostřed městských bran spolu dokázali soužít italští stavitelé, norimberští řemeslníci, pražští měšťané, židé i křesťané.  Naučme se od našich předků jejich toleranci a vzájemné úctě.


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori1@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader