Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Müllerova vila versus vila Tugendhatova

Müllerova vila versus vila Tugendhatova

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
24. 1. 2018

Délka trvání:
od 17:00

Müllerova vila versus vila Tugendhatova – srovnání obnov dvou modernistických objektů.

Srovnání dvou úspěšných památkových obnov meziválečné československé architektury realizovaných v období let 1995 až 2012. Přednáška generálního ředitele Národního technického muzea Mgr. Karla Ksandra popíše z hlediska památkové péče stav obou objektů před zahájením prací a osvětlí metodu obnovy, která vycházela z odborných hledisek a zákonných předpisů státní památkové péče s důrazem na předprojektové práce, především stavebně – historický průzkum, který byl v obou případech nadstandardní a ve svém celkovém rozsahu pro obnovu památek moderní architektury z hlediska dějin české památkové péče přelomový.

Autor fotografie: David Židlický

(------LINKA------)


Informace pro návštěvníky

Přednášející: Mgr. Karel Ksandr
Cena: 60 Kč
Nutná rezervace z důvodu omezené kapacity sálu. 

Za podporu děkujeme: 

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader