Muzeum hlavního města Prahy

Litevský filmový plakát

Litevský filmový plakát

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
29. 6. 2017 – 24. 8. 2017

Na výstavě budou představeny nejzajímavější litevské filmové plakáty ze sbírek Muzea litevského divadla, hudby a kinematografie ve Vilniusu. Nalezneme zde 43 plakátů z období mezi léty 1953–2010 navrženými předními litevskými afišisty, od 60. let již převážně z řad absolventů vilniuské akademie výtvarných umění. Bez ohledu na dobovou cenzuru se plakáty vyznačují specifickým uměleckým projevem, alegorickým významem, který značně rozšiřuje pochopení samotného filmu. 

Overlay loader