Muzeum hlavního města Prahy

Lektorské oddělení pro vás

Lektorský tým Muzea hlavního města Prahy 

Mgr. Iva Vachková
Vedoucí lektorského oddělení

zaměření: interaktivní programy
e-mail: vachkova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 221 709 677, +420 721 330 470

Mgr. Milena Suská
Lektorská činnost

zaměření: multikulturní programy, Akademie volného času, Klub přátel muzea, vycházky pro dospělé
e-mail: suska@muzeumprahy.cz
tel.: +420 221 709 669, +420 724 518 255
 

Markéta Gausová Zörnerová
Muzejní pedagog

zaměření: vycházky pro děti, komentované prohlídky Pražských věží
e-mail: gausova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 221 709 666, +420 725 847 752

 

Mgr. Radka Šamanová
Lektorská činnost

zaměření: programy v Zámeckém areálu Ctěnice
e-mail: samanova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 286 001 362, +420 601 555 080

 

Mgr. Kateřina Tschornová
Lektorská činnost

zaměření: interaktivní programy
e-mail:  tschornova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 725 847 819

Mgr. Luboš Kubíček
Lektorská činnost

zaměření: komentované prohlídky expozic a výstav
e-mail:  kubicek@muzeumprahy.cz
tel.: +420 602 359 561

 

Mgr. Barbora Zdrálková
Muzejní pedagog

zaměření: komentované prohlídky expozic a výstav
e-mail: zdralkova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 602 359 561
Mgr. Jana Lohnická
Kurátorka archeologických sbírek

zaměření: archeologické programy
e-mail: lohnicka@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 579

 

 

 

 

 

 

 

 
Overlay loader