Muzeum hlavního města Prahy

Langweilův model

Langweilův model

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
45 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce

Langweilův model je bezpochyby jedním z nejzajímavějších exponátů muzea, ale neméně zajímavý je i příběh jeho vzniku a zapeklitého putování do muzejních sbírek. Na příběhu neobyčejného člověka tvořícího na počátku 19. století poznáme tehdejší Prahu a její změny v kontextu dnešní doby. Příběh si zasadíme do dobových reálií a tak získáme představu, jak se v Praze žilo za panovníků Františka a Ferdinanda. Procvičíme si znalosti o historickém městě a nakonec si ho proletíme za pomocí digitální kamery ve 3D projekci!

Komentovaná prohlídka je realizována jako 20 minut interaktivního výkladu o modelu, 10 minut samostatné prohlídky exponátu a doprovodné aktivity na informačních panelech k modelu a návštěva 3D kina (do kina se vejde 15 lidí – je možno rozdělit třídu na skupinky; kino trvá 6 minut).


Informace pro pedagogy

Program je možný po předchozí dohodě s lektorem upravit. Vaše požadavky specifikujte do poznámky v rezervačním formuláři.

Program připravil a vede: Mgr. Barbora Zdrálková, e-mail: zdralkova@muzeumprahy.cz 
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.


Ke stažení

Pracovní listy, metodická podpora a evaluační dotazníky>

Fotogalerie

Více
Rezervační systém Obrázek
Overlay loader