Muzeum hlavního města Prahy

Kontakt

Pro zasílání tiskových zpráv, pro fotografie v tiskové kvalitě bez vodoznaku kontaktujte úsek vnějších vztahů na email: media@muzeumprahy.cz.

(------LINKA------)

Kontakty: 
Náměstkyně ředitelky, vedoucí Úseku vnějších vztahů
Mgr. Olga Šámalová
e-mail: media@muzeumprahy.cz

Programově kulturní pracovnice
Martina Hoffmanová

Overlay loader