Muzeum hlavního města Prahy

Komentované vycházky po okolí Müllerovy vily

Komentované vycházky po okolí Müllerovy vily

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
od 20. 1. 2019

I v roce 2019 pokračuje Centrum památek moderní architektury s pořádáním komentovaných vycházek okolím Müllerovy vily, které účastníkům přímo v terénu přiblíží zajímavou historii Střešovic, Ořechovky a části Břevnova. V zimních a podzimních měsících se návštěvníci mohou těšit i na prohlídky vybraných objektů. Vycházky budou probíhat v měsíčních intervalech od ledna do listopadu a jejich obsah se vždy zaměří na konkrétní část čtvrtí. Podrobný rozpis bude průběžně aktualizován.

(------LINKA------)

20. 1. 2019, 14.00 hod. Od Müllerovy vily do ateliéru „Kafkárna“

Po seznámení s historií Střešovic a s archeologickými nálezy na tzv. Masarykově parcele bude vycházka pokračovat kolem několika vil významných architektů Bohumila Hübschmanna, Bruna Paula, či Ladislava Machoně až k objektu „Kafkárna“, kde budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si ateliér, který si pro sebe nechal vybudovat sochař Bohumil Kafka. Prostor, ve kterém vznikla nejen jezdecká socha Jana Žižky pro vrch Vítkov, ale později také socha Stalina, dodnes dýchá tvůrčí atmosférou.

17. 2. 2019, 14.00 hod. Od Müllerovy vily ke kostelu sv. Norberta a dál

Vycházka zavede návštěvníky do kostela sv. Norberta, kde osvětlí výzdobu kostela a její proměny v průběhu minulého století. Od fary, kde popíše historii střešovické farnosti, povede dál do ulice Ve Střešovičkách.

17. 3. 2019 2019, 14 hod. Od Müllerovy vily k vojenskému hřbitovu

Vycházka povede kolem zástavby dvojdomků v ulici Nad Hradním vodojemem a prvorepublikovou družstevní zástavbou Vratislava Lhoty v Sibeliově ulici. Dále bude pokračovat k funkcionalistické vile architekta Vladimíra Grégra a přes Hládkov a bývalou Octárnu až k bývalému vojenskému hřbitovu a zbytkům barokního opevnění.

 

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky

Vycházky jsou zahájeny ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov
Průvodkyně: Hedvika Čenková
Cena: 120 Kč

Za podporu děkujeme:

Fotogalerie

Více
Overlay loader