Muzeum hlavního města Prahy

Komentované vycházky po okolí Müllerovy vily

Komentované vycházky po okolí Müllerovy vily

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
od 17. 4. 2018

V dubnu Architektonický trojúhelník zahajuje cyklus pravidelných komentovaných vycházek po okolí Müllerovy vily, které účastníkům přímo v terénu přiblíží zajímavou historii Střešovic, Ořechovky a části Břevnova. Od jara do podzimu proběhne v měsíčních intervalech celkem osm komentovaných vycházek, jejichž obsah se vždy zaměří na konkrétní část jmenovaných čtvrtí. Podrobný rozpis bude průběžně aktualizován.

(------LINKA------)


17. 4. 2018, 17.30 hod. Od Müllerovy vily k místu, kde stávala Malovaná brána

První komentovaná vycházka se věnuje místopisu Střešovic od ulice Nad Hradním vodojemem na jihovýchod. Kolem zajímavé vilové zástavby v ulici Nad Hradním vodojemem a dále Sibeliovou ulicí dojde k bývalé Masarykově parcele. V ulici Nad Octárnou účastníky seznámí s bývalou cihelnou zvanou Panenská a dále okolo zajímavé vily, kterou si pro svou rodinu postavil malíř a architekt Jiří Kodl, přijde k místu, kde se rozkládala tzv. Octárna, která sloužila jako hostinec, dílny a také policejní stanice. Kolem zbytků jednoho z pražských vojenských hřbitovů a parkem se zbytky barokního opevnění povede až do míst, kde stávala jedna z městských bran.

15. 5. 2018, 18.00 hod. Od Müllerovy vily do zahradního města

Květnová vycházka provede účastníky částí Ořechovky. Osvětlí vývoj a historii oblasti a objasní původ místního názvu. Podívá se k vilám Pavla Janáka pro Emila Fillu, Bohumila Kafku a Vincence Beneše. Dojde i k vile Jaroslava Vondráka a cestou zazní příběh památníku na Macharově náměstí, tak jak jej vyprávěl syn architekta Aloise Dryáka. Nakonec účastníky vycházky čeká zahradní město, ve kterém museli jeho obyvatelé dodržovat určitá pravidla.

12. 6. 2018, 18.00 hod. Od Müllerovy vily ke střešovickým vilám s pohnutou historií

Vycházka okolo domů pro úředníky různých úřadů zavede účastníky do Slunné ulice, kde se dozví zajímavou historii jednotlivých staveb. Hovořit se bude o vile, která byla upravena pro prezidenta Václava Klause. Zastavení proběhne se také u několika dalších vil v Dělostřelecké ulici, například u vily Václava Havla anebo vily Kurta Gebauera. Později překročí pomyslnou hranici Střešovice – Dejvice a dostane se do míst, kde stávala telefonní ústředna, ve své době po technické stránce mimořádná stavba, která bohužel podlehla demolici. Vycházka bude zakončena v místech, kde se rozkládala tzv. Úřednická kolonie.

10. 7. 2018, 18.00 hod. Od Müllerovy vily k tunelu Blanka

Špálovou ulicí se vycházka vydá k bývalému Výzkumnému ústavu cukrovarnickému. Povede okolo Hübschmannovy vily k tenisovým kurtům a vysvětlí, co dříve stávalo na jejich místě. Účastníci se dozvědí, kudy vedla původní Buštěhradská dráha, tehdy ještě málo známá koňka. Také zjistí, proč byly problémy s výstavbou vozovny a co zajímavého je v ní dnes k vidění. A jak vypadá bývalý vystěhovalecký úřad pro Židy? I ten je dodnes k nalezení na Ořechovce.

7. 8. 2018, 18.00 hod. Od Müllerovy vily Střešovičkami do Břevnova

Srpnová vycházka se vydá jižním směrem. Projde okolo kostela sv. Norberta, přes usedlosti Kocourka, Vincentka, Petynka až ke Kajetánce. Poblíž usedlosti Kajetánka původně pojmenované podle zde usazeného řádu theatinů dodnes stojí presbytář kaple, která byla dříve její součástí. Účastníci si usedlosti připomenou historickými fotografiemi a plány, poznají vývoj oblasti, historii i současnost usedlostí.

18. 9. 2018, 17.30 hod. Od Müllerovy vily starými Střešovicemi k Vojenské nemocnici

Starými Střešovicemi povede vycházka okolo domů spojených s tzv. Medáky. Vystoupá k evangelickému kostelu na náměstí Před Bateriemi a kolem vily architekta Otto Rothmayera dojde až k Vojenské nemocnici, kde osvětlí její historii a vývoj. Nemocnicí projde a bude zakončena u větrného mlýna na Petřinách.

14. 10. 2018, 14.00 hod. Od Müllerovy vily ke Střešovickému hřbitovu

V říjnu se vycházka vydá západním směrem okolo vily Václava Špály. Účastníci si prohlédnou zajímavé vily v této části Ořechovky a poznají příběhy osobností odpočívajících na Střešovickém hřbitově, jako je například bratr prezidenta Edvarda Beneše Vojtěch Beneš, Emil Filla, Milan Chladil anebo Jiřina Švorcová.

11. 11. 2018, 14.00 hod. Od Müllerovy vily do původní obce Dehnice

Ořechovkou okolo solitérních vil i řadové zástavby původně zahradního města se vycházka dostane podchodem pod Buštěhradskou dráhou až do Dehnic, tedy původní vsi, kterou dnes známe jako Dejvice. Tato ves ovšem ležela západněji, než vnímáme dnešní centrum Dejvic. Dodnes zde zůstala připomínka původního osídlení – kovárna, bývalý dvůr a kostel sv. Václava, to vše doplněno Open air galerií – parkem Hadovka s mnoha sochami současných autorů.

(------LINKA------)


Informace pro návštěvníky

Zahájení vycházky je vždy ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov, kde zakoupíte vstupenky.
Přednášející: Hedvika Čenková.
Cena: 120 Kč

Za podporu děkujeme:

Fotogalerie

Více
Overlay loader