Muzeum hlavního města Prahy

Komentované vycházky po okolí Müllerovy vily

Komentované vycházky po okolí Müllerovy vily

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
od 20. 1. 2019

I v roce 2019 pokračuje Centrum památek moderní architektury s pořádáním komentovaných vycházek okolím Müllerovy vily, které účastníkům přímo v terénu přiblíží zajímavou historii Střešovic, Ořechovky a části Břevnova. V zimních a podzimních měsících se návštěvníci mohou těšit i na prohlídky vybraných objektů. Vycházky budou probíhat v měsíčních intervalech od ledna do listopadu a jejich obsah se vždy zaměří na konkrétní část čtvrtí. Podrobný rozpis bude průběžně aktualizován.

(------LINKA------)

20. 1. 2019, 14.00 hod. Od Müllerovy vily do ateliéru „Kafkárna“

Po seznámení s historií Střešovic a s archeologickými nálezy na tzv. Masarykově parcele bude vycházka pokračovat kolem několika vil významných architektů Bohumila Hübschmanna, Bruna Paula, či Ladislava Machoně až k objektu „Kafkárna“, kde budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si ateliér, který si pro sebe nechal vybudovat sochař Bohumil Kafka. Prostor, ve kterém vznikla nejen jezdecká socha Jana Žižky pro vrch Vítkov, ale později také socha Stalina, dodnes dýchá tvůrčí atmosférou.

17. 2. 2019, 14.00 hod. Od Müllerovy vily ke kostelu sv. Norberta a dál

Vycházka zavede návštěvníky do kostela sv. Norberta, kde osvětlí výzdobu kostela a její proměny v průběhu minulého století. Od fary, kde popíše historii střešovické farnosti, povede dál do ulice Ve Střešovičkách.

17. 3. 2019 2019, 14 hod. Od Müllerovy vily k vojenskému hřbitovu

Vycházka povede kolem zástavby dvojdomků v ulici Nad Hradním vodojemem a prvorepublikovou družstevní zástavbou Vratislava Lhoty v Sibeliově ulici. Dále bude pokračovat k funkcionalistické vile architekta Vladimíra Grégra a přes Hládkov a bývalou Octárnu až k bývalému vojenskému hřbitovu a zbytkům barokního opevnění.

16. 4. 2019, 17.00 hod. Od Müllerovy vily do zahradního města

Vycházka provede účastníky částí Ořechovky. Osvětlí vývoj a historii oblasti a objasní původ místního názvu. Podívá se k vilám Pavla Janáka pro Emila Fillu, Bohumila Kafku a Vincence Beneše. Dojde i k vile Jaroslava Vondráka a cestou zazní příběh památníku na Macharově náměstí, tak jak jej vyprávěl syn architekta Aloise Dryáka. Nakonec účastníky vycházky čeká zahradní město, ve kterém museli jeho obyvatelé dodržovat určitá pravidla. 

28. 5. 2019, 17.00 hod. Od Müllerovy vily Střešovičkami k břevnovským usedlostem

Květnová vycházka se vydá jižním směrem. Projde okolo kostela sv. Norberta, přes usedlosti Kocourka, Vincentka, Petynka až ke Kajetánce. Poblíž usedlosti Kajetánka původně pojmenované podle zde usazeného řádu theatinů dodnes stojí presbytář kaple, která byla dříve její součástí. Účastníci si usedlosti připomenou historickými fotografiemi a plány, poznají vývoj oblasti, historii i současnost usedlostí.

25. 6. 2019, 17.00 hod. Od Müllerovy vily přes Dehnice k usedlosti Hadovka

Ořechovkou okolo solitérních vil i řadové zástavby původně zahradního města se vycházka dostane podchodem pod Buštěhradskou dráhou až do Dehnic, tedy původní vsi, kterou dnes známe jako Dejvice. Tato ves ovšem ležela západněji, než vnímáme dnešní centrum Dejvic. Dodnes zde zůstala připomínka původního osídlení – kovárna, bývalý dvůr a kostel sv. Václava, to vše doplněno Open air galerií – parkem Hadovka s mnoha sochami současných autorů. Dejvice byly původně plné vinic, na jejichž místě vznikaly velké usedlosti, či zámečky. To je případ Hadovky, kde vycházka skončí.

23. 7. 2019, 18.00 hod. Od Müllerovy vily za střešovickými architekty

Urbanistické řešení zahradního města Ořechovka bylo výsledkem výběrového řízení, kterého se zúčastnilo mnoho známých architektů. Přestože se vítězi stali Jaroslav Vondrák s Janem Šenkýřem, nebyli to jen oni, kteří následně navrhovali jednotlivé domy, či řadové domky. Vycházka představí také domy postavené podle návrhů Bohumila Hypšmana, Jindřicha Freiwalda, či Františka Vahaly. Zrovna tak mimo zahradní město jsou k nalezení realizace architektů mnoha zvučných jmen, například Pavla Janáka, Aloise Dryáka, Ladislava Machoně a dalších. Vycházka se zaměří nejen na práce architektů, ale připomene i jejich další profesní i životní cestu.                        

20. 8. 2019, 18.00 hod. Od Müllerovy vily za umělci Střešovic

Družstevní výstavba byla za první republiky státem velmi podporována a zvýhodňována. A tak mimo jiné najdeme na Ořechovce blok vil, který byl vybudován Stavebním družstvem výtvarných umělců a spisovatelů. Patří sem především vila Emila Filly, Vincence Beneše a Bohumila Kafky. Mimo tento blok si nechali vystavět další vily v nejbližším okolí také Václav Špála, Alfréd Justitz, Karol Plicka a mnozí další. Vycházka účastníky seznámí nejen s tvorbou a životem zde usazených umělců, ale i s jejich vzájemnými vztahy.

17. 9. 2019, 17.00 hod. Od Müllerovy po stopách prvorepublikových politiků

Vycházka se vydá po stopách prvorepublikových politiků, kteří zanechali své stopy nejen v této části Střešovic, ale také v dění na politické scéně první republiky. Vilu zde vlastnil Alfréd Meissner a Ladislav Karel Feierabend. Konaly se zde schůzky protiněmecké odbojové organizace a následně během druhé světové války byly mnohé domy zabrány a využívány příslušníky německých ozbrojených a represivních sil. Pravděpodobně nejznámějším nacistickým funkcionářem žijícím na Ořechovce byl Adolf Eichmann, ale nebyl sám, komu se bydlení zde zalíbilo.

13. 10. 2019, 14.00 hod. Od Müllerovy vily ke Střešovickému hřbitovu

V říjnu se vycházka vydá západním směrem okolo vily malíře Václava Špály a sochaře a grafika Václava Fialy. Účastníci si prohlédnou zajímavé vily v této části Ořechovky a poznají příběhy osobností odpočívajících na Střešovickém hřbitově, mezi něž se řadí bratr prezidenta Edvarda Beneše Vojtěch Beneš, Emil Filla, Milan Chladil anebo Jiřina Švorcová. Vycházka také navštíví hroby nejvýznamnějších střešovických podnikatelských rodů.

10. 11. 2019, 14.00 hod. Od Müllerovy vily starými Střešovicemi do evangelického sboru

Historický vývoj Střešovic začal na místě dnešní ulice Nad Hradním vodojemem. Původní umístění obce, jejíž jméno bylo do 19. století Třešovice, byla soustředěna po severní a jižní straně zvýšeného terénu. V severní části byl úzký pás domů vystavěný podél pískovcové skály, kde se nacházely původní Střešovice. Vycházka se vydá do původních Střešovic a po vystoupání na náměstí Před Bateriemi se dostane k evangelickému sboru, funkcionalistické stavbě arch. Bohumíra Kozáka. Účastníci vycházky si prohlédnou interiér sboru a dozví se poznatky nejen o historii evangelíků ve Střešovicích, ale i o architektovi Kozákovi, který se narodil na evangelické faře ve Velké Lhotě blízko Dačic.

 

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky

Vycházky jsou zahájeny ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov
Průvodkyně: Hedvika Čenková
Základní vstupné: 120,- Kč
Snížené vstupné: 80,- Kč (senioři od 65 let, studenti do 26 let)

Za podporu děkujeme:

Fotogalerie

Více
Overlay loader