Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Komentované vycházky po okolí Müllerovy vily

Komentované vycházky po okolí Müllerovy vily

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
od 19. 1. 2019

I v roce 2020 pokračuje Centrum památek moderní architektury s pořádáním komentovaných vycházek okolím Müllerovy vily, které účastníkům přímo v terénu přiblíží zajímavou historii Střešovic, Ořechovky a části Břevnova. V zimních a podzimních měsících se návštěvníci mohou těšit i na prohlídky vybraných objektů. Vycházky budou probíhat v měsíčních intervalech od ledna do listopadu a jejich obsah se vždy zaměří na konkrétní část čtvrtí. Podrobný rozpis bude průběžně aktualizován.

(------LINKA------)

19. 1. 2020, 14.00
Družstevní vilová zástavba s návštěvou bývalého Výzkumného ústavu Cukrovarnického

Družstevní výstavba byla za 1. republiky velmi výrazně podporována. Vycházka seznámí účastníky s různými stavebními družstvy, která ve Střešovicích působila a s výstavbou domů, které vznikaly podle návrhů známých architektů. Na závěr vycházky čeká návštěvníky zajímavost ve formě prohlídky části prostor bývalého Výzkumného ústavu cukrovarnického, areálu vybudovaného podle návrhu architekta Josefa Záruby-Pfeffermana, ve kterém dnes působí Fyzikální ústav Akademie věd. 

16. 2. 2020, 14.00
Osobnosti Střešovic a návštěva ateliéru Kafkárna

Vycházka provede návštěvníky částí Střešovic se zastávkami u domů, které byly, či ještě jsou obývány zajímavými a známými osobnostmi či rodinami. Vycházka bude zakončena návštěvou ateliéru Kafkárna, který si nechal vybudovat v roce 1932 Bohumil Kafka, kde byla vytvořena nejen jeho jezdecká socha Jana Žižky, ale i o pár let později socha J. V. Stalina Otakara Švece.

29. 3. 2020, 14.00 PŘESUNUTO NA NOVÝ TERMÍN
Zahradní město Ořechovka

Vycházka zavede návštěvníky do zástavby řadových rodinných domků, které vznikaly jako jedny z prvních v místech bývalé barokní zahrady Jana Kryštofa Bořka. Zahradní město bylo stavěno podle teoretického spisu Ebenezera Howarda a urbanistické řešení na zástavbu ve Střešovicích vyhráli ve veřejné soutěži Jaroslav Vondrák a Jan Šenkýř. Na návrzích jednotlivých domů či bloků se podíleli i další architekti, kteří se soutěže zúčastnili, například František Vahala, Bohumil Hypšman, Jindřich Freiwald a další.

28. 4. 2020, 17.00 ZRUŠENO
Přes Ořechovku do Dejvic

Vycházka provede účastníky částí zahradního města Ořechovka, kolem pomníku na Macharově náměstí, jenž má svůj příběh spojený se vzpomínkou syna architekta Aloise Dryáka. Obrázky připomenou účastníkům, jak vypadala Bořkova zahrada a co bylo postaveno na jejím místě. Cestou zahrádkářskou kolonií a průchodem pod Buštěhradskou dráhou nahlédnou účastníci alespoň do malé části Dejvic. Nakonec vycházka dojde kolem vily architektů Mühlsteina a Fürtha až k místu, kde stávala úřednická kolonie.

28. 5. 2020, 17.00
Do zahrady pana kouzelníka

Hlavním tématem vycházky bude rodina Rothmayerových a jejich přátelé, ke kterým Josef Sudek patřil. Začne u Studijního a dokumentačního centra Norbertov a bude směřovat do zahrady Rothmayerovy vily, kterou Josef Sudek rád fotografoval. Zahrada je skoro až tajemným místem plným skleněných artefaktů, zahradního nábytku, který si navrhoval sám Otto Rothmayer, různě osázených zákoutí a s vinnou révou v přední části zahrady.

11. 6. 2020, 18.00
Od Müllerovy vily za umělci Střešovic

Družstevní výstavba byla státem za první republiky velmi podporována a zvýhodňována. A tak mimo jiná družstva najdeme na Ořechovce blok vil, které byly budovány Stavebním družstvem výtvarných umělců a spisovatelů, mezi něž patří především vila Emila Filly, Vincence Beneše a Bohumila Kafky. Mimo tento blok si nechali v nejbližším okolí vystavět další vily Václav Špála, Alfréd Justitz, Karol Plicka a mnozí další. Vycházka seznámí účastníky především s tvorbou, životem a vzájemnými vztahy mezi umělci z této lokality.

23. 7. 2020, 18.00
Zahrada Müllerovy vily a okolí

Vycházka umožní účastníkům prohlídku zahrady Müllerovy vily. Seznámí účastníky s historií vzniku vily a projektovými pracemi při rekonstrukci zahrady. Plány na zahradu pocházejí ze září 1929 a jejich autorem byl slavný německý dendrolog a zahradní architekt Camill Schneider. Poté se návštěvníci vydají prozkoumat zástavbu v nejbližším okolí, například stavby architektů Antonína Frice, Bohumila Slámy, Karla Charváta, Arnošta Mühlsteina a Viktora Fürtha.

20. 8. 2020, 18.00 ZMĚNA PROGRAMU
Zahradní město Ořechovka

Vycházka zavede návštěvníky do zástavby řadových rodinných domků, které vznikaly jako jedny z prvních v místech bývalé barokní zahrady Jana Kryštofa Bořka. Zahradní město bylo stavěno podle teoretického spisu Ebenezera Howarda a urbanistické řešení na zástavbu ve Střešovicích vyhráli ve veřejné soutěži Jaroslav Vondrák a Jan Šenkýř. Na návrzích jednotlivých domů či bloků se podíleli i další architekti, kteří se soutěže zúčastnili, například František Vahala, Bohumil Hypšman, Jindřich Freiwald a další.

15. 9. 2020, 17.00
K baroknímu opevnění a Johannu Keplerovi

Vycházka zavede účastníky přes území bývalé Octárny, kolem vojenského hřbitova k pozůstatkům barokního opevnění Prahy. Připomene způsob budování a různé prvky opevnění, jako byla například eskarpa, kontreskarpa nebo bastion. Vycházka dojde do míst, kde stával Kurzův dům, ve kterém za svých pobytů v Praze žil Johannes Kepler a kde je umístěna pamětní deska, a zakončena bude u pomníku Tycha de Brahe a Johannese Keplera.

11. 10. 2020, 14.00
Ke kapli Hájecké cesty

Vycházka zavede účastníky až do Břevnova. Kolem funkcionalistických nájemních domů, které byly postaveny na pozemcích usedlosti Panenská a kolem vlastní vily malíře a architekta Jiřího Kodla dojdou účastníci na Dlabačov, kde poznají tuto část Břevnova.

21. 11. 2020, 14.00
Za architekty Střešovic

Urbanistické řešení zahradního města Ořechovka bylo výsledkem výběrového řízení, kterého se účastnilo mnoho známých architektů. A i když se vítězi stali Jaroslav Vondrák s Janem Šenkýřem, nebyli to jen oni, kteří následně navrhovali jednotlivé domy, či řadové domky. Vycházka představí také domy postavené podle návrhů Bohumila Hypšmana, Jindřicha Freiwalda, Františka Vahaly. A zrovna tak mimo zahradní město najdeme realizace architektů mnoha zvučných jmen jako Pavla Janáka, Aloise Dryáka, Ladislava Machoně a dalších. Vycházka bude zaměřena nejen na zdejší práce architektů, ale připomene i jejich další profesní i životní cestu.                     

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky

Vycházky jsou zahájeny ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov
Průvodkyně: Hedvika Čenková
Základní vstupné: 120,- Kč
Snížené vstupné: 80,- Kč (senioři od 65 let, studenti do 26 let)

Za podporu děkujeme:

Fotogalerie

Více
Overlay loader