Muzeum hlavního města Prahy

Komentovaná prohlídka výstavy Hroby barbarů

Komentovaná prohlídka výstavy Hroby barbarů

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
do 26. 4. 2016

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

Unikátní výstava Hroby barbarů návštěvníky zavádí do přelomového období stěhování národů, kdy se rozpadal antický svět a souběžně vznikala nová středověká Evropa. Tato neklidná doba zanechala stopu i na našem území v podobě nálezů luxusních předmětů. Chcete-li se něco dozvědět nejen o důležité historické periodě, jejím barbarství i citu pro krásu, ale také o práci archeologa, navštivte naši výstavu!

Připraveny jsou i kopie originálních dobových artefaktů, na které si budete moci sáhnout. Videoukázky zprostředkují řemeslnou výrobu předmětů denní potřeby i ozdob. Interaktivní mapky uvedou do dějinného kontextu. Přenesené hrobové nálezy seznámí s kulturou pohřbívání i s temným společenstvím vykradačů hrobů. V poslední části expozice si lze vyzkoušet odkrývání kosterních pozůstatků v modelové hrobové jámě.

K prohlídce je připraven průvodní list s úkoly, které žákům pomohou zorientovat se na výstavě i ve složitém historickém období.


Informace pro pedagogy

Program připravil a vede: Mgr. Václav Nájemník
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 24 dětí). 

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

 

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader