Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Kámen svému městu Hornictví a lámání kamene na území Prahy

Kámen svému městu Hornictví a lámání kamene na území Prahy

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
23. 2. 2013 – 8. 9. 2013

Výstava Kámen svému městu, připravená ve spolupráci s Muzeem Středních Brd, představila nezastupitelnou funkci pražského kamene v historii Hlavního města Prahy od staršího paleolitu po dobu moderní. V časové ose expozice představila, jak kámen těžený na území Prahy ovlivnil její dějiny, a to zejména v oblasti stavebního vývoje, vědy, umění, ale i jako prostředek a způsob obživy pražského obyvatelstva. Nedílnou součástí výstavy byla současně také prezentace významných ložisek stavebního a dekoračního kamene a stručný přehled geologických poměrů, jež ložiska podnítily.

Výstava využila první a druhé podzemní podlaží a část prvního nadzemního podlaží zámku. Podzemní prostory ctěnického zámku samy o sobě evokují zemské hlubiny. I pohyb návštěvníka výstavou od nejhlubších prostor sklepení vzhůru vytváří symbolický přechod od nejstarších dějin, přes prehistorii, počátek doby historické až po období románského slohu v Praze. V dalších částech výstavy byla představena doba gotiky a dále ukázky rozmanitých aplikací stavebního a dekoračního kamene od renesance po období první republiky. 

Overlay loader