Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Kalendářní deska ze Staroměstského orloje

Každou středu zde nabízíme jeden střípek z historie Prahy v podobě 4 tématem provázaných odkazů a jednoho úkolu na pomoc distanční výuce.

Střípek z dějin Prahy č. 2 – Kalendářní deska ze Staroměstského orloje

Na Staroměstském orloji je dnes kopie kalendářní desky. Originál namaloval Josefa Mánes a najdete ho ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy.

1.Podívejte se na krátké video Staroměstském orloji se záběry na jeho kalendářní desku.
2. Podívejte se na krátký film Tajemství rozebraného orloje – o restaurování orloje zveřejněný 8. 6. 2018..
3. Poslechněte si část rozhlasového pořadu Toulky českou minulostí 824. o Josefu Mánesovi..
O jeho práci na kalendářní desce Staroměstského orloje se v záznamu mluví v čase 14:45-17:30 z nahrávky.
4. Pro zajímavost se můžete se podívat i na kratičké video Pražský orloj – pohyb apoštolů zevnitř.

Úkol: Vyberte si jednu scénu z kalendářní desky Staroměstského orloje. Nakreslete komiks, který vychází z vybrané scény, má alespoň 3 políčka a odehrává se v době vzniku kalendářní desky.

Overlay loader