Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Fotokomora–expozice

Fotokomora–expozice

Fotokomora — dnes expozice. V bývalé fotografické komoře je instalována výstava informující o autorech vily Adolfu Loosovi a Karlu Lhotovi, o životě ve vile po jejím dokončení, o původním zařízení vily i o její obnově.

Součástí výstavy jsou drobné předměty z majetku manželů Müllerových, které nebylo z bezpečnostních důvodů možné ponechat v interiérech. Nalezneme zde například stříbrné toaletní soupravy pana Dr. Františka Müllera, označené FM, a několik toaletních souprav paní Milady Müllerové.
Výtvarně mimořádně hodnotný je flakon z čirého broušeného skla s pásem zlatě malované rozviliny vyrobený v Meyerově sklárně v Adolfově huti na Šumavě na sklonku 19. století. Velmi vzácné jsou dvě původní číše ze souboru navrženého Adolfem Loosem a zhotoveného vídeňskou firmou J. & L. Lobmeyr v rafinerii v Kamenickém Šenově roku 1931. Velký soubor skla s kaménkovým brusem se nedochoval, nicméně dědic firmy Lobmeyr pan Petr Rath pro expozici ve vile Dr. Müllera velkoryse věnoval celou kostru tohoto souboru.

Závěrečná trasa prohlídky nás zavede do provozního zázemí vily. Do suterénu lze sestoupit po provozním schodišti kolem podesty se dvěma vestavěnými koutními skříňkami a vchodem do kuchyně. Poblíž kuchyně se nachází spíž zařízená prostými policemi. Další schody vedou až do chodby v suterénu

 

Overlay loader