Muzeum hlavního města Prahy

Filmování a fotografování

Kontakt:
Náměstkyně ředitelky a vedoucí Úseku vnějších vztahů
Mgr. Olga Šámalová
tel: +420 221 012 939
tel: +420 725 847 820
e-mail: samalova@muzeumprahy.cz


 

 

 


Filmování a fotografování v objektech MMP podléhá schvalování na základě žádosti. Každá žádost se posuzuje individuálně.

Overlay loader