Muzeum hlavního města Prahy

Digitální technologie pro paměťové instituce

Digitální technologie pro paměťové instituce

Místo:
Mimo objekty muzea, Národní technická knihovna – Ballingův sál, Technická 6, Praha 6

Termín:
1. 4. 2020

Délka trvání:
09:30 - 16:00

Seminář představí příklady dobré praxe ve využití moderních digitálních technologií pro paměťové instituce. Příspěvky prezentují projekty, které pomocí technologií pomáhají sbírkotvorným institucím modernizovat způsob evidence a prezentace jejich sbírek odborné a široké veřejnosti. Zaměření bude zejména na moderní pojetí expozic, s ohledem na jejich vzdělávací a kulturní poslání.

Registrace: Seminář je bezplatný, účastníky však prosíme o registraci na adrese:

https://www.cesnet.cz/akce/dtpi

Program:

8.30-9.30 registrace

9.30-9.45

 • Přivítání a úvodní slovo
  Zuzana Strnadová a Tomáš Dvořák - Muzeum hlavního města Prahy

9.45-11.30 První blok

 • Využití 3D modelů v muzejní praxi

Sven Ubik, Jiří Kubišta - CESNET, z.s.p.o.

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci se sdružením CESNET a společností MUSOFT.CZ ověřuje využití interaktivních vizualizací 3D modelů sbírkových předmětů pro fyzické i virtuální výstavy. V příspěvku bude představena cesta, od snímání sbírkového předmětu, po jeho prezentaci a několik příkladů dobré praxe z výstav a expozic.

 • Chytré muzeum

Pavel Mlčoch - MUSOFT.CZ, s.r.o.

Virtuální realita při prezentaci Slovenského kulturního dědictví a datová integrace na veřejný datový repozitář systému správy sbírek MUSEION.

 • Možnosti a meze využití digitálních technologií při edukaci v Muzeu hlavního města Prahy

Iva Vachková - Muzeum hlavního města Prahy

Příspěvek na příkladech edukační praxe v MMP upozorní na možnosti a omezení využití digitálních technologií při práci muzejních pedagogů v expozici i mimo ni. K zamyšlení nad tématem poslouží programy Revoluční Praha 1848, Pražané na počátku 19. století a Praha v období Bachova absolutismu s použitím tabletů a programy věnované Praze Karla IV. A program Praha 1606 v domě U Zlatého prstenu, případně některé další.

 • Věnná města českých královen - 3D cesta časem po Hradci Králové

Jiří Chludil, Petr Pauš, Radek Richtr - Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové,

Historický ústav AV ČR, v.v.i., FIT ČVUT

V projektu „Věnná města českých královen“ vzniká technicky unikátní systém modifikace a distribuce 3D modelů historických budov využívající virtuální a rozšířené reality. Modifikace modelů řeší dva základní problémy - přizpůsobení složitosti modelu dostupnému výkonu specifickému koncového zařízení a modifikaci textur modelu historické budovy dle vlivu denní doby, různého počasí, roční doby, času (chátrání, dlouhodobá expozice slunce) a přírody (zarůstání vegetací).

11.30-12.30 oběd

12.30-14.00 Druhý blok

 • Rozšířená realita a možnosti jejího využití v muzejní praxi

David Sedláček - Katedra počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT

Rozšířená a virtuální realita jsou moderní technologie umožňující prezentaci digitalizovaných předmětů novými způsoby. Kriticky se podíváme na možnosti využití právě rozšířené reality, která si klade za cíl obohacení reálného světa o počítačem zobrazované modely. Uvedeme ukázky použití, a možné směry budoucího využití pro použití v budovách i v exteriéru.

 • Mezi dvěma světy - evidence a technologie v muzejních knihovnách

Alena Petruželková - Památník národního písemnictví

V příspěvku bude představen svět muzejních knihoven jako prostor na hranici mezi dvěma světy s důrazem na problematiku evidence a používání technologií. Knihovny byly vystaveny dvojímu tlaku – bylo třeba vyhovět požadavkům sbírkové evidence, avšak zároveň reflektovat knihovnický svět a standardy knihovnického zpracování. Jsou knihovny schopny splnit oba tyto požadavky v prostředí sofistikovaných technologií a kdo jsou jejich hlavními spoluhráči?

 • Slovakiana - kultúrne dedičstvo Slovenska

Peter Selecký - Národné osvětové centrum Slovensko

Slovakiana je prezentační webový portál, který veřejnosti zpřístupňuje digitalizované sbírky kulturních objektů slovenských muzeí, galerií, knihoven a dalších paměťových institucí zapojených do projektů digitalizace kulturního dědictví Slovenska.

 • Současné muzeum mezi GISem a virtuální realitou

Petr Grulich

Ukázka několika projektů spojených s pokročilými informačními technologiemi v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Geodatabáze Salónu republiky, geodatabáze památek z války 1866 jako dva rodící se nástroje dokumentace i turistické atraktivity. Digitální model vývoje města, procházka po městě a znovuzrození barokního Kavalíru XXXIII za pomoci VR a AR. Kde jsou hranice užití technologií v muzejnictví?

14.00-14.30 přestávka na kávu

14.30-15.45 Třetí blok

 • Digitální kreativní vizualizace sbírkových předmětů v muzejních expozicích

Karel Poupě – Pink Production, Martin Hejl - Loom on the Moon

Příspěvek představí možnosti propojování sbírkových předmětů digitálních vizualizací na příkladu již realizovaných projektů, nastíní další perspektivy digitálních kreativních prezentací ve výstavních a dalších činnostech paměťových institucí jako kvalitativně nový prvek posunující prezentační možnosti výstav a expozic do atraktivních poloh pro všechny skupiny návštěvníků.

 • Znovuoživování Krušných hor

Petr Mikšíček, režisér a scénárista

Proměněná místa, zaniklé interiéry, zapomenuté příběhy - to vše může znovu ožít díky audiovizuálním technologiím ve vašich mobilech. Projekt Znovuoživené Krušnohoří na podzim letošního roku představí veřejnosti sedm vycházkových tras centrálním Krušnohořím s 39 vizualizacemi z dějin měst a obcí. V návaznosti na prezentaci bude možné si vyzkoušet rozšířenou a virtuální realitu pro památky a města zapsané v seznamu UNESCO.

 • AIS CR jako archeologický nástroj pro odborníky, spolupracovníky i širokou veřejnost

David Novák - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Archeologické ústavy AV ČR nabízí online digitální služby, zastřešené velkou výzkumnou infrastrukturou Archeologický informační systém ČR (AIS CR; http://www.aiscr.cz). AIS CR se zaměřuje nejen na odborníky, ale svými nástroji pokrývá široké spektrum uživatelů od archeologů, přes muzejníky, badatele humanitních oborů, knihovníky, studenty, ale také laické spolupracovníky a širokou veřejnost. Příspěvek nastíní celkovou koncepci systému a zaměří se na konkrétní příklady výstupů pro dílčí cílové skupiny.

15.45-16.00 Diskuse a ukončení semináře

Program semináře ke stažení >

Overlay loader