Muzeum hlavního města Prahy

Dějiny Prahy za školou

Každou středu se na tomto místě objeví materiály,
které vás provedou kouskem historie Prahy 
a připomenou exponáty Muzea hlavního města Prahy.

K materiálům připravujeme i soutěžní úkoly – pokud své odpovědi odešlete vždy do úterka do 20.00 na adresu lektori1@muzeumprahy.cz, máte šanci na odměnu. Každý týden budou 3 řešitelé odměnění malým dárkem, který bude připraven k vyzvednutí v hlavní budově MMP po obnovení provozu škol.  Výherce budeme pravidelně zveřejňovat na muzejním facebooku.


Střípek z dějin Prahy 2 – Kalendářní deska ze Staroměstského orloje

Na Staroměstském orloji je dnes kopie kalendářní desky. Originál namaloval Josefa Mánes a najdete ho ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy.

1.Podívejte se na krátké video o Staroměstském orloji se záběry na jeho kalendářní desku.
2. Podívejte se na krátký film Tajemství rozebraného orloje – o restaurování orloje zveřejněný 8. 6. 2018.

3. Poslechněte si část rozhlasového pořadu Toulky českou minulostí 824. o Josefu Mánesovi.
O jeho práci na kalendářní desce Staroměstského orloje se v záznamu mluví v čase 14:45-17:30 z nahrávky.
4. Pro zajímavost se můžete se podívat i na kratičké video
Pražský orloj – pohyb apoštolů zevnitř.


Chcete s námi soutěžit? Vyberte si jednu scénu z kalendářní desky Staroměstského orloje. Nakreslete komiks, který vychází z vybrané scény, má alespoň 3 políčka a odehrává se v době vzniku kalendářní desky.

Svoje komiksy pošlete do úterý 31. 3. 2020 na adresu: lektori1@muzeumprahy.cz. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště.

Těšíme se!


 

Střípek z dějin Prahy 1 – Antonín Langweil a jeho model Prahy
 

1. Podívejte se na pořad ČT:D Sám v muzeu – Langweilův model Prahy.
2. V Blaženčině muzejním kvízu č.20 si můžete ověřit, kolik jste si toho z pořadu zapamatovali.
3. Poslechněte si rozhlasový pořad
Toulky českou minulostí, díl 897 na stránkách Českého rozhlasu Dvojka
4. A nakonec se podívejte na krátký film vyrobený naším muzeem


Chcete s námi soutěžit? Pak napište vlastní vyprávění o životě A. Langweila a jeho práci na modelu Prahy.
Můžete si vybrat z těchto možností:

a)  Vyprávění člověka, který se s A. Langweilem setkal na některé z výstav modelu ještě v době jeho života a vzpomíná na toto setkání.
b)  Reportáž do časopisu, který se věnuje dějinám Prahy.
c)  Vzpomínání samotného A. Langweila v době, kdy už je upoután na lůžko a nemůže v práci na modelu pokračovat.


Svoje dílka pošlete do úterý 24. 3. 2020 na adresu: lektori1@muzeumprahy.cz. Nezapoměňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště.

Těšíme se, jak si počteme!

Overlay loader