Muzeum hlavního města Prahy

Co kus, to vkus

Co kus, to vkus

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
22. 11. 2016 – 21. 4. 2017

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ

Délka trvání:
70 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a jeho svět, Osobnostní a sociální výchova

Animační program „Co kus, to vkus“ k výstavě Oděvní hry je sestaven ze dvou základních částí. První část programu je pojata jako procházka výstavou s paní Módou, která dětem odpoví na otázky, proč se oblékáme, jak se oblékali lidé dříve a jak se oblékají dnes, proč volíme k různým příležitostem jiné oblečení a proč na sobě nosíme každý něco trochu jiného. Pozornost bude věnována i vývoji oděvních řemesel a jejich specializací v dějinách.

Druhá část programu je zaměřena na oděvní hry v krejčovském ateliéru. Děti se vžijí do role módních návrhářů a navrhnou si vlastní šaty v životních velikostech. Důraz je v této etapě programu kladen na vlastní tvůrčí práci a kreativnost. Žáci během ateliérových oděvních her zjistí, že krása je odjakživa záležitostí osobního vkusu a že oblékání a móda je zábava.


Informace pro pedagogy

Program připravila a vede: Mgr. Radka Šamanová
Cena: 30 Kč/žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro školní a zájmové skupiny nad 10 osob (max. 20). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte předem na e-mailové adrese samanova@muzeumprahy.cz nebo na telefonním čísle +420 601 555 080. Děkujeme.

Overlay loader