Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Činnost oddělení

Konzervátorské pracoviště se věnuje zejména přípravě předmětů pro jednotlivé výstavy muzea, také zajišťuje sbírkové předměty po jejich přestěhování do nových depozitářů.

V roce 2011 bylo např. v muzejních konzervátorských dílnách odborně ošetřeno a zkonzervováno 1 447 sbírkových předmětů z historických sbírek, odborně připraveno pro uložení 2 961 předmětů ze sbírky tisků a fotografií, v rámci archeologických sbírek bylo zpracováno1130 kusů, 230 sáčků a 116 beden archeologického materiálu. Externisté zrestaurovali 88 kusů sbírkových předmětů, které potřebovaly složitější nebo specializovaný zásah.

Overlay loader