Muzeum hlavního města Prahy

Cesta Prahy od monarchie k republice

Cesta Prahy od monarchie k republice

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Délka trvání:
45 minut

12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
Žáci mapují události, které vedly k prohlášení republiky v Praze, a osobnosti podílející se na vzniku československého státu. Velký zřetel je kladen na změny v životě obyvatel Prahy. Při programu žáci využívají obrazové a textové prameny částečně vycházející z výstavy Praha 1848 – 1918.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost

od 15. let, SŠ, SOŠ, vyšší gymnázia
Žáci zkoumají události, které vedly ke vzniku první Československé republiky a osobnosti, které se zasloužily o její vznik. Věnují se také proměně života Pražanů. Program pracuje s výstavou Praha 1848 – 1918, žáci ve skupinách zkoumají a interpretují obrazové a textové prameny ve výstavě.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori4@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 žáků). Během programu je možné fotografovat.
Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader