Muzeum hlavního města Prahy

Český lev a lípa

Každou středu zde najdete 3 omalovánky, vystřihovánky, skrývačky, hádanky navázané na dějiny Prahy. Společně vždy tvoří celek.

 

Lípa srdčitá – vystřihovánka


Český lev – pohyblivá vystřihovánka


Přiřaď znaky – dokreslovánka s přiřazovačkou

Overlay loader