Muzeum hlavního města Prahy

Božena Horneková/Rothmayerová a Alice Masaryková. Svěřenkyně a mentor (1926–1939)

Božena Horneková/Rothmayerová a Alice Masaryková. Svěřenkyně a mentor (1926–1939)

Místo:
Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
1. 11. 2018 – 29. 9. 2019

Výstava k 100. výročí vzniku Československa prezentuje vzájemné vztahy mezi dvěma osobnostmi ženské kultury 20. a 30. let 20. století, textilní výtvarnice Boženy Hornekové Rothmayerové a dcery prezidenta republiky Alice Masarykové.

Za nejzásadnější etapu této spolupráce lze považovat vznik stylu tzv. Moderní ženy, který byl ve formě modelového systému oblečení prezentován Boženou Hornekovou/Rothmayerovou na výstavě „Civilizovaná Žena“ na přelomu let 1929 a 1930 v Brně. Spoluprací s Alicí Masarykovou získala Božena Horneková/Rothmayerová šanci podílet se na dotváření interiérů Pražského hradu textilními prvky a dalších prezidentských sídel v Lánech, Topolčiankách a v Bystričce.

Na základě dochované korespondence a archivních materiálů výstava sleduje i další oblasti činnosti Alice Masarykové, kterých se přímo nebo zprostředkovaně účastnila Božena Horneková/Rothmayerová.

Fotogalerie

Více
Overlay loader