Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Barvy a tvary Matky Země – bohatství přírody očima dětí celého světa

Barvy a tvary Matky Země – bohatství přírody očima dětí celého světa

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
22. 4. 2013 – 8. 9. 2013

Výstava se koná v rámci oslav Dne Země.

Výstava BARVY A TVARY MATKY ZEMĚ, která přinesla svěží výtvarná díla dětských autorů z mnoha zemí světa, byla výběrem nejlepších oceněných prací 38. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010.


Do tohoto ročníku, který byl zasvěcen Mezinárodnímu roku biodiverzity, zaslalo své práce plné brouků, motýlů, ryb sladkovodních i mořských, ptáků, divokých i domácích zvířat, stromů, trav a květin více než 25 000 dětí z 61 zemí světa, včetně tak exotických jako je Bangladéš, Etiopie, Filipíny, Paraguay, Indonésie, či Kapverdské ostrovy. 

Důležitost ochrany biodiverzity – rozmanitosti živé přírody – jsme si připomínali před dvěma lety, kdy UNESCO vyhlásilo rok 2010 Mezinárodním rokem biodiverzity. V dnešní době, kdy tzv. civilizovaný svět pomalu začíná poznávat úskalí globalizace v podobě zanikání specifik jednotlivých kultur a tradic a bohužel i dopad tohoto lidského konání na přírodu jako celek i na její jednotlivé části a částečky, je téma rozmanitosti stále živé. V divoké přírodě, bez zásahů člověka, do sebe všechny jednotlivosti zapadají a celek bezvadně funguje. Člověk ale tyto důležité vazby často narušuje a mnohdy způsobuje mizení jejich jednotlivých článků. Snaha o zachování co největšího počtu druhů živých organismů z živočišné i rostlinné říše by nám všem měla být společná, protože všichni chceme, aby náš svět byl příjemné místo k životu, aby nebyl šedý a ochuzený o krásné zážitky. Pohled dětských očí z nejrůznějších koutů světa na mnohotvárnost přírody, a ztvárnění prožitků v malbách, kresbách, grafikách i plastikách je výbornou připomínkou toho, o co všechno bychom mohli přijít, když o přírodu naší planety nebudeme pečovat s láskou a neponecháme jí dostatečný prostor k životu.

Mezinárodní dětská výtvarná výstava, založená již v roce 1972 na památku lidických dětí zavražděných v roce 1942 nacisty, je jednou největších a nejstarších výstav dětského projevu na světě – oslavila 40 let své existence.

Expozice výstavy, která každý rok od červa do října představuje v Lidické galerii v Lidicích  nejlepší práce aktuálního ročníku, tvoří veselou „druhou tvář“ Lidic, důležitý a nenahraditelný protiklad přinášející do místa spojovaného s tragickými událostmi naději, radost a mládí.

V roce 2012 si připomínáme 70. výročí vyhlazení obce Lidice.

Z vernisáže

Více

Fotogalerie

Více
Overlay loader