Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Barbarský štít – tvořivá dílna k výstavě Hroby barbarů

Barbarský štít – tvořivá dílna k výstavě Hroby barbarů

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
do 14. 2. 2016

Délka trvání:
90 minut, začátek programů v 10 a 14 hod.

Vhodné pro:
děti od 7 let

V neklidné době plné změn, kterou dnes nazýváme „stěhování národů“, docházelo k četným střetům mezi různými skupinami barbarských kmenových svazů, na římské hranici bránili vojáci říši proti vpádům barbarů, a kdo z bojovníků se nemohl krýt za štítem, byl často ztracen.

Přijďte se s dětmi podívat na výstavu Hroby barbarů! Ve tvořivé dílně si děti budou moci pod vedením lektora vyrobit barbarský štít a dozví se něco o epoše stěhování národů.


Informace pro návštěvníky

Program připravila a vede: Markéta Gausová Zörnerová, gausova@muzeumprahy.cz
Během programu je možné fotografovat.

Objednávejte se, prosím, minimálně dva dny předem, prostřednictvím rezervačního systému níže. Pozdější rezervace nebudou akceptovány. Děkujeme.

Z programu

Více
Rezervační systém Obrázek
Overlay loader