Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Architektura a urbanismus protektorátní Prahy

Architektura a urbanismus protektorátní Prahy

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
15. 5. 2019

Délka trvání:
od 17:00

Architektura od poloviny 19. století sehrávala často roli národní demonstrace a byla užívána jako prostředek sounáležitosti s národní kulturou. Pomocí lidové architektury byly hledány hranice rozšíření daného etnika, lidovými – národními prvky začala být čím dál více ovlivňována i architektura nových staveb, a to i ve městech.

V nacistickém protektorátním pojetí měla sehrát roli demonstrace německé nadřazenosti. Architektura stavěná v duchu stavebních slohů preferovaných nacionálním socialismem, urbanisty změněná města, krajinnými architekty přeměněná krajina, to vše měly být jakési prvky prostorové germanizace, naznačující, že okupovaná města či celé krajiny mají v blízké budoucnosti sloužit jiným lidem a mají být přiřazena nedílným způsobem k jádru nacistické třetí říše.

Praha, jako hlavní a největší město Protektorátu Čechy a Morava se stalo prvořadým cílem nacistických plánovačů. Bylo sídlem řady německých centrálních úřadů a organizací a městem s významnou německou komunitou. K samotné Praze se tak dochovalo nejvíce dobových materiálů spojených s různými oblastmi urbanistické činnosti. Přednáška seznámí posluchače s nejnovějšími poznatky o pražských aktivitách nacistických architektů a urbanistů spojených zejména s činností Plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí. S organizací, kterou nacisté personálně i fakticky ovládli a využili ve prospěch svých germanizačních plánů.

 

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky
Přednášející: PhDr. Miloš Hořejš
Cena: 60 Kč
Nutná rezervace z důvodu omezené kapacity sálu.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader