Hlavní budova muzea na Florenci je uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Aktuality a Newslettery

Muzeum hlavního města Prahy připravuje u příležitosti blížícího se 30. výročí sametové revoluce výstavu „Listopad 1989 v pražských ulicích“, která návštěvníkům přiblíží průběh listopadových a prosincových událostí v hlavním městě. Výstava připomene převratné politické změny, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na liberální demokracii.

Obracíme se proto na Pražany a návštěvníky Prahy, kteří v osudných dnech pořizovali fotografie, nebo jiné audiovizuální záběry, aby se připojili ke spolupráci na výstavě prostřednictvím zapůjčení, daru či prodeje jimi pořízených materiálů. Rovněž uvítáme jakékoliv materiály (letáky, plakáty, výzvy atp.), týkající působení nezávislých iniciativ v hlavním městě před rokem 1989.

Materiály, můžete zasílat, nebo osobně přinést na níže uvedenou adresu do 15. února 2019.

Kontaktní osoba: Mgr. Renáta Kalašová, Muzeum hlavního města Prahy, Pod viaduktem 2595, 155 00  Praha 5, tel.: 251 106 566, kalasova@muzeumprahy.cz

 

Overlay loader