Muzeum hlavního města Prahy

Aktuality a Newslettery

Ve dnech 5. března až 23. března 2018 včetně nebude v provozu lanová dráha na Petřín.

Pokud chcete navštívit Petřínskou rozhlednu nebo Zrcadlové bludiště, můžete se v době výluky dopravit na Petřín těmito způsoby: 

  • pěšky ze zastávky Malovanka (tram č. 23, 22 a 25) ulicí Strahovská.
  • pěšky ze zastávky Pohořelec (tram. č. 22 a 23) ulicí Strahovská.
  • pěšky ze zastávky Újezd (tram. č. 9, 11, 12, 15, 20, 22 a 23) do kopce Seminářskou zahradou/ Petřínskými sady.
  • pěšky ze zastávky Švandovo divadlo (tram č. 9, 11, 15 a 20) do kopce Zahradou Kinských.
  • pěšky po rovině ze zastávky Koleje Strahov (bus č. 143 a 149), nebo Stadion Strahov (bus č. 143, 149, 176 a 191), dále areálem kolejí Strahov a Růžovým sadem.
Overlay loader