Od 15. 6. 2020 je z důvodu rekonstrukce Hlavní budova muzea na Florenci uzavřena.

Muzeum hlavního města Prahy

Aktuality a Newslettery

V červnu 2017 se uskutečnila pracovní návštěva kolegů z Národního muzea umění, architektury a designu v Oslo v Praze. Proběhla na základě spolupráce Muzea hlavního města Prahy s norskými kolegy, která je podpořena bilaterálním grantem z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Finančních mechanismů EHP/Norska. Navazovala na studijní cestu a vystoupení na semináři zaměstnanců MMP v Oslo.
Kolegové z norského Národního muzea s námi strávili tři bohatým programem naplněné dny v rámci bilaterálního programu „Muzejní expozice v historických interiérech“. Spolupráce podpořená bilaterálním grantem je navázána na projekt „Památková obnova Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti-1. etapa“ (věž byla pro veřejnost otevřena v dubnu 2017), který byl realizován především díky poskytnutí grantu v rámci EHP a Norských fondů, programu CZ06-Kulturní dědictví a současné umění. 

  

Spolupráce v rámci obnovy Novomlýnské vodárenské věže můžete sledovat v aktualitách ZDE

Overlay loader