Od 12. 10. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Adolf Loos – Viktor Bauer. Konfiskované vzpomínky.

Adolf Loos – Viktor Bauer. Konfiskované vzpomínky.

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
25. 4. 2018

Délka trvání:
od 17:00

Až donedávna se zdálo, že jsou zakázky architekta Adolfa Loose realizované pro brněnského cukrovarníka Viktora Bauera dobře probádanou oblastí. Díky výzkumu historika architektury Zdeňka Kudělky, který provedl v 60. a 70. letech, a jeho prohloubení, k němuž přispěli Dagmar Černoušková a Jindřich Chatrný v roce 2010, je dnes přesně vročen Loosův návrh rekonstrukce budovy Bauerovy cukerní rafinerie v Hrušovanech u Brna (1916–1922), projekt vily ředitele cukrovaru tamtéž (1913–1914) a také adaptace hlavního sídla rodiny, Bauerova zámečku na Starém Brně (1924–1928), který je dnes součástí areálu brněnského výstaviště. Nezodpovězenou otázkou zůstával jeho možný podíl na úpravě interiérů zámku v Kuníně, který Viktor Bauer zdědil po smrti svých rodičů v roce 1911. Portréty Viktora Bauera od významných představitelů vídeňské moderny, Loosova přítele Oskara Kokoschky (1914) a malíře Egona Schieleho (1918), svědčí o úzkých kontaktech brněnského průmyslníka s kulturní scénou ve Vídni v druhém desetiletí 20. století. Nedávné otevření tématu ukázalo, že vztah dvou brněnských rodáků, Loose a Bauera, byl ve skutečnosti mnohem intenzivnější, než se dosud předpokládalo a že i cukrovarníkovy aktivity na kulturní scéně byly početnější.

Přednáška Jany Kořínkové a Markéty Žáčkové představí výsledky výzkumu věnovaného známým i dosud nepublikovaným zakázkám, které Viktor Bauer svěřil Adolfu Loosovi.

(------LINKA------)


Informace pro návštěvníky

Přednášející: Mgr. Jana Kořínková, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.
Cena: 60 Kč
Nutná rezervace z důvodu omezené kapacity sálu. 

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader