Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Adolf Loos. Opakování génia

Adolf Loos. Opakování génia

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
23. 9. 2020

Délka trvání:
od 17:00

Architekt Adolf Loos ve svém článku „Architektura“ formuloval základní myšlenku učení o bydlení: „Dům se musí líbit všem. Na rozdíl od uměleckého díla, které se nemusí líbit nikomu…“ Doprovodná přednáška ke stejnojmenné výstavě představí architektonický odkaz Adolfa Loose a principy jeho tvorby, v jejichž duchu považoval etické a morální požadavky kladené na architekturu za důležitější než aspekty estetické.

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky

Přednášející: Mgr. Maria Szadkowska
Vstupné: přednáška: 60 Kč

Nutná rezervace z důvodu omezené kapacity sálu

Vstup na přednášky rezervujte pomocí rezervačního formuláře

 

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader