Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Madona ze Staroměstské radnice

Každou středu zde nabízíme jeden střípek z historie Prahy v podobě 4 tématem provázaných odkazů a jednoho úkolu na pomoc distanční výuce.

Střípek z dějin Prahy č. 9 – Madona ze Staroměstské radnice

Slovem madona se v umění nazývá vyobrazení nebo socha Panny Marie samotná nebo s Ježíškem.

1. Prohlédněte si 3D model Staroměstské Madony. Byla poničena za druhé světové války. Restaurátoři domodelovali její chybějící části podle sádrového odlitku celé sochy z konce 19. století. Doplněné části jdou na 3D modelu oddělit.
2. Dříve stála tato madona na nároží Staroměstské radnice. Dnes je tam její kopie. Pokud si ve virtuální prohlídce Staroměstské radnice vyberete pohled přímo na radnici, můžete madonu najít – poznáte ji podle zlatého žezla.
3. Pokud se o Staroměstské Madoně chcete dozvědět více, můžete si přečíst článek, který se se zabývá touto sochou z pohledu dějin umění.
4. O vzniku současné kopie Staroměstské Madony a jejím umístění na nároží natočila krátkou reportáž Televize Praha.

Úkol:

Vydejte se na procházku okolím svého bydliště. Najděte nejbližší madonu a vyfoťte ji. Dobře si ji prohlédněte (celkový vzhled, gesta, velikost, materiál, barevnost apod.). Napište krátký popisek, který by u sochy mohl být pro turisty (max. 7 řádek). 

 

Overlay loader