Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Pravěká keramika

Každou středu zde nabízíme jeden střípek z historie Prahy v podobě 4 tématem provázaných odkazů a jednoho úkolu na pomoc distanční výuce.

Střípek z dějin Prahy č. 7 –  Pravěká keramika

Součástí Muzea hlavního města Prahy jsou také odborná oddělení. Seznamte se s Oddělením archeologických sbírek a Oddělením konzervace sbírek prostřednictvím sbírkových předmětů ze starší doby železné, zejména keramiky.

1. Na webu MMP si prohlédněte soubor pravěké keramiky. Některé předměty pocházejí ze starší doby železné. Zaměřte se na ně.
2. V oddělní konzervace sbírek pracovníci MMP konzervují a restaurují keramiku ze sbírek a terénních archeologických výzkumů. Podívejte se na krátké video.
3. Výsledky své práce (např. z terénního výzkumu) přestavují archeologové např. prostřednictvím webových výstav.  Podívejte se, co všechno objevili  v hrobě ze starší doby železné v pražském Suchdole.

4. Zajímá vás, co se v období pravěku z keramických nádob jedlo a jak se jídlo v nich  připravovalo? Podívejte se na pořad ČT Vaření v průběhu věků.

Úkol:
Zkuste nakreslit hrnek tak, jak to dělají archeologové. Vyberte si doma zajímavý hrneček, z drátku udělejte jeho přesný obrys a ten pak překreslete na papír. Zvládnete I jeho výzdobu?

Overlay loader