Muzeum hlavního města Prahy

Epos 257: Dýmová hora

Epos 257: Dýmová hora

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a společnost
Člověk a svět práce
Člověk a zdraví
Umění a kultura



Žáci budou za pomoci lektora konfrontováni s tvrdými daty o bezdomovectví v České republice a zároveň se na tento sociálně problematický fenomén podívají skrze optiku umělecké instalace.

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Kontaktní e-mail: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader