Muzeum hlavního města Prahy

Středověká Praha

Středověká Praha

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a společnost – křesťanství a středověká Evropa, kořeny evropské kultury. Zasahuje i do oblastí Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce

Procházka územím Prahy od postavení prvního kostela po vymalování pražských hradeb na husitský štít!

Lektor představí důležité fenomény středověku na území Pražských měst, procvičí žáky v jejich historickém uvažování a nabídne jim možnost dotknout se předmětů, které byly ve středověku na území Prahy k dispozici. Během prohlídky je využíván i atraktivní pracovní list, který může následně sloužit také jako připomínka návštěvy muzea, či doplněk výuky ve škole.

Komentovaná prohlídka je realizována jako 30 minut interaktivního výkladu k expozici, 30 minut samostatné práce žáků s pracovním listem a jeho následná kontrola a závěrečná diskuze.


Informace pro pedagogy

Program je možný po předchozí dohodě s lektorem upravit – například rozdat pracovní listy místo diskuze a haptické části. Vaše požadavky specifikujte do poznámky v rezervačním formuláři.

Program vede: Mgr. Barbora Zdrálková, e-mail: zdralkova@muzeumprahy.cz 
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.


Ke stažení

Pracovní listy, metodická podpora a evaluační dotazníky>

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader