Muzeum hlavního města Prahy

Slabikář návštěvníků památek

Slabikář návštěvníků památek

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle domluvy

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia

Délka trvání:
1 až 2 hodiny, přesný termín dle dohody

Expozice je věnována jedinečným architektonickým památkám, které dnešní Praha zdědila po předcích. Některé se zachovaly dodnes, jiné byly přestavěny nebo zbořeny a poznáváme je již jen z fragmentů, to však nemění nic na významu, které měly pro dějiny architektury. V této expozici jsou prezentovány modely půdorysů a trojrozměrné modely celých staveb, jedná se o modely kostelů, které dosud existují nebo v minulosti existovaly. Tyto modely doplňuje ideální model gotické katedrály.

Výstava je vhodná i pro doplnění školní výuky dějepisu a výtvarné výchovy.

Expozice je zcela přístupná lidem se zrakovým postižením.


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori1@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma, pro držitele průkazu ZTP, ZTP+P vstup volný.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.


Ke stažení

Pracovní listy, metodická podpora a evaluační dotazníky>

Overlay loader