Muzeum hlavního města Prahy

Praha v pravěku

Praha v pravěku

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a společnost – počátky lidské společnosti, kořeny evropské kultury. Zasahuje i do oblastí Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce

Napínavá procházka územím Prahy od dob prvního osídlení až ke keltským kalhotám a tajuplným kultovním místům!
Lektor představí důležité aspekty života v pravěku na území dnešního hlavního města, nastíní práci archeologů (včetně atraktivních haptických ukázek originálních předmětů) a domů odejdete s jedinečným pracovním listem.
Komentovaná prohlídka je realizována jako 30 minut interaktivního výkladu k expozici a 30 minut samostatné činnosti s pracovními listy a závěrečnou diskusí nad jejich zpracováním. 


Informace pro pedagogy

Program je možný po předchozí dohodě s lektorem upravit – například rozdat pracovní listy místo diskuze a haptické části. Vaše požadavky specifikujte do poznámky v rezervačním formuláři.

Program vede: Mgr.  Luboš Kubíček, e-mail: kubicek@muzeumprahy.cz 
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.


Ke stažení

Pracovní listy, metodická podpora a evaluační dotazníky>

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader